Wednesday, May 13, 2009

శోబన , shobana
పరిచయం :
 • మలయాళీ నటి అయిన శోబన తెలుగు లో ఎన్నో సినిమాలు చేసారు . మంచి భారత నాట్యం దాన్సర్ ,
ప్రొఫైల్ :
 • పేరు : శోబన ,
 • అసలు పేరు : శోబన చంద్రకుమార్ ,
 • పుట్టిన తేది : 21 మార్చ్ 1966 ,
 • పుట్టిన ఊరు : కేరళ రాష్ట్రము లో
 • సిస్టర్స్ : లలిత , పద్మిని , రాగిణి , అందరు క్లాసికల్ ఇండియన్ దాన్సర్ లే .
 • మేనత్త : నటి ... సుకుమారి ,
 • తండ్రి : చంద్రకుమార్ (చని పోయారు )
 • తల్లి : డా.ఆనందం ,
 • స్నేహితులు : రేవతి ,సుహాసిని ,రోహిణి .
 • మొదటి సినిమా : ఏప్రిల్ 18 - మలయాళం (1984)
ఫిల్మోగ్రఫీ :
 • కొన్ని తెలుగు సినిమాలు
 • రౌడీ అల్లుడు (1991).. ఆక ఇస్చిఎవౌస్ సన్-ఇన్-లా
 • రౌడీ గారి పెళ్ళాం (1991) .... అంజలి
 • అడయాళం (1991) .... మాలిని
 • అప్పుల అప్ప రావు (1991) .... సుబ్బా లక్ష్మి
 • ఏప్రిల్ 1st విడుదల (1991) .... భువనేశ్వరి
 • అభినందన (1988) (as శోభన)
అన్ని భాషలు లో కొన్ని సినిమాలు :
 • సాగర్ అలిఅస్ జాకీ: రేలోఅదేడ్ (2009) .... ఇందు
 • అప్నా అస్మాన్ (2007) .... పద్మిని కుమార్
 • గేమ్ (2006/ఈఈ)
 • మకల్క్కు (2005) .... కిల్లెరి
 • మామ్పజ్క్కాలం (2004) .... ఇందిరా
 • డాన్స్ లికె అ మాన్ (2003) (as శోభన) .... రత్న పరేఖ్
 • మిత్ర, మై ఫ్రెండ్ (2002) .... లక్ష్మి
 • సరదా (2000)
 • అల్లిఎత్తన్ (2000) (as శోభన) .... దేవి
 • అగ్ని సాక్షి (1999).. ఆక విత్ ఫైర్ as విత్నెస్స్ (ఇంటర్నేషనల్: ఇంగ్లీష్ టైటిల్)
 • కలియూన్జల్ (1997)
 • కళ్యాణ కచేరి (1997)
 • సుపెర్మన్ (1997) .... నిత్య
 • హిట్లర్ (1996) .... గురి
 • అరమాన వీడుం అన్జూరేక్కరుం (1996)
 • కుమ్కుమచేప్పు (1996)
 • రాజపుత్రన్ (1996)
 • సూర్యపుత్రులు (1996)
 • మజ్హఎతుం మునపే (1995) .... ఉమా మహేశ్వరీ
 • మిన్నమినుగినుం మిన్నుకేట్టు (1995)
 • సిందూర రేఖ (1995) .... అరుంధతి
 • విష్ణు (1994) .... సుసన్న మతేవ్స్
 • కమీషనర్ (1994) .... ఇందు.. ఆక పోలీస్ కమీషనర్ (ఇండియా: తెలుగు టైటిల్: దుబ్బెద్ వెర్షన్)
 • మానతే వేల్లితేరు (1994) .... మేర్లిన్ ఫెర్నందేస్
 • మిన్నారం (1994) .... నీనా
 • పక్షే (1994) .... బాలచంద్రన్'s చిల్ధూద్ స్వీతేఅర్ట్
 • పవిత్రం (1994) (as శోభన) .... మీరా
 • తేన్మవిన్ కొమ్బత్ (1994) (as శోభన) .... కర్తుమ్బి
 • మనిచిత్రతజ్హు (1993) .... గంగ
 • మాయ మయురం (1993)
 • మేలేపరంబిల్ ఆన్వీడు (1993) .... పవిజ్హం
 • పప్పయుడే స్వంతం అప్పూస్ (1992) .... అప్పు's మదర్
 • అహంకారి (1992)
 • హలో డార్లింగ్ (1992)
 • ఒరు కోచు భూమికులుక్కం (1992)
 • తలపతి (1991) .... ఉబ్బులక్ష్మి.. aka Dal-pati (The Leader) (India: Hindi title)
 • రౌడీ అల్లుడు (1991).. ఆక ఇస్చిఎవౌస్ సన్-ఇన్-లా
 • రౌడీ గారి పెళ్ళాం (1991) .... అంజలి
 • అడయాళం (1991) .... మాలిని
 • అప్పుల అప్ప రావు (1991) .... సుబ్బా లక్ష్మి
 • ఏప్రిల్ 1st విడుదల (1991) .... భువనేశ్వరి
 • కన్కేట్టు (1991) .... సుజాత
 • కీచు రాళ్ళు (1991)
 • ఉల్లదక్కం (1991) .... అన్నీ
 • కలిక్కలం (1990) .... అన్నీ
 • అల్లుడుగారు (1990) (as శోభన) .... కళ్యాణి
 • సస్నేహం (1990) .... సరస్వతి
 • చరిత్రం (1989)
 • ఇంనలే (1989) .... మాయ - గౌరీ
 • కోకిల (1989) .... కోకిల
 • నారి నారి నడుమ మురారి (1989)
 • శివ (1989).. ఆక శివా (ఇండియా: తమిళ్ టైటిల్: అల్తెర్నతివే త్రన్స్లితెరషన్)
 • ముక్తి (1988) .... రాషిక
 • రుద్ర వీణ (1988) .... లలితా శివ జ్యోతి.. ఆక వీణ అఫ్ శివా
 • విచారణ (1988) .... అనిత
 • అభినందన (1988) (as శోభన)
 • అపరాన్ (1988)
 • ధ్వని (1988) .... దేవి
 • ఇదు నమ్మ ఆలు (1988) (as శోభన) .... బను
 • జన్మన్ధారం (1988) .... శ్రీదేవి
 • వేల్లనకలుడే నాడు (1988) .... రాధా
 • అనంతరం (1987) (as శోభన) .... సుమ, నలిని.. ఆక ఒనొలొగుఎ
 • మువ్వ గోపాలుడు (1987)
 • ఇత్రయుం కలం (1987) .... సావిత్రి
 • నదోదిక్కట్టు (1987) .... రాధా.. ఆక వందెరింగ్ విండ్ (ఇండియా: ఇంగ్లీష్ టైటిల్: ఇంఫోర్మల్ లితెరల్ టైటిల్)
 • వృతం (1987) .... నంచి
 • రారీరం (1986) .... మీరా
 • ఈ కైకలిల్ (1986) .... విజి బాలకృష్ణన్
 • న్యాయవిది (1986) .... గీత
 • చైతన్య (1986).. ఆక విక్రం: త్రేఅట్ తో ది ఉన్దేర్వోర్ల్ద్ (ఇండియా: హిందీ టైటిల్: dubbed version)
 • క్షమిచు ఎన్నోరు వాక్కు (1986) .... ఇందు
 • అభయం తేది (1986)
 • చిలంపు (1986)
 • ఇంతే ఎంతెతు మాత్రం (1986) .... అంబిలి
 • ఇనియుం కురుక్షేత్రం (1986) .... లేఖ
 • కుంజత్తకిలికల్ (1986) .... ఉష
 • T.P. బలగోపలన్ M.అ. (1986) .... అనిత
 • ఉపాహారం (1985) .... మాగి ఫెర్నందేస్
 • యాత్ర (1985) .... తులసి.. ఆక యాత్ర (ఇండియా: మలయాళం టైటిల్: అల్తెర్నతివే త్రన్స్లితెరషన్)
 • అయనం (1985) .... ఆలిస్
 • ఈ సబ్దం ఇన్నాతే సబ్దం (1985) .... శారద
 • అను బంధం (1985) .... Vijayalakshmi.. ఆక అనుబంధం (ఇండియా: మలయాళం టైటిల్: అల్తెర్నతివే త్రన్స్లితెరషన్)
 • తమ్మిల్ తమ్మిల్ (1985)
 • ఈరన్ సంధ్యా (1985) .... ప్రభ
 • అవిదతేపోలె ఇవిదేయుం (1985)
 • అజ్హియత బంధంగల్ (1985) .... గీత
 • మీనమసతిలే సూర్యన్ (1985) .... రేవతి.. ఆక మైడ్సుమమేర్ సన్ (ఇండియా: ఇంగ్లీష్ టైటిల్)
 • వసంత సేన (1985) .... మేర్లిన్
 • ఏప్రిల్ 18 (1984) (as శోభన) .... పోలిసుమన్'s వైఫ్
 • ఏనాక్కుల్ ఒరువన్ (1984)
 • ఇతిరి పూవే చువన్నపూవే (1984) .... సుభద్ర
 • .. ఆక స్మాల్ ఫ్లవర్ రెడ్ ఫ్లవర్ కనమరయతు (1984).. ఆక ది ఇన్విసిబ్లె ఒనె (ఇండియా: ఇంగ్లీష్ టైటిల్)
 • మంగళ నాయకి (1980) (as బేబీ శోభన)
 • చెంపరతి (1972) (as శోభన) .... శాంత
 • అమర్ ప్రేమ (1971).. ఆక ఇమ్మొర్తల్ లవ్

 • ================================

Visit my website : dr.seshagirirao.com