Monday, October 27, 2008

దాస్ కె యస్ ఆర్ (దర్శకుడు),Das K S R (director)

పరిచయం :
 • తెలుగు చలన చిత్ర రంగం లో ఏక్షన్ చిత్రాల బ్రాండెడ్ డైరెక్టర్ గా పేరుపొందినవారు కె,యస్.ఆర్.దాస్ గారు. శత సంఖ్య ను దాటిన ఆదర్శ దర్శకుల జాబితాలో ఈయన ఒకరు .
ప్రొఫైల్ :
 • పేరు : కె.యస్.ఆర్.దాస్ (కె.సుబ్బా రామ దాస్ ),
 • పుట్టిన తేది : 05 జనవరి 1936 .
 • పుట్టిన ఊరు :వెంకటగిరి ,నెల్లూరు జిల్లా ,
 • నాన్న పేరు : చెంచురామయ్య , జమైదార్ గా పని వెంకటగిరి జమిందార్ వద్ద ,
 • అమ్మ పేరు : శేషమ్మ ;
 • భార్య : నాగేంద్ర మణి ,
 • కొడుకు : సుకుమార్ ,
 • కుమార్తె : సుభాషిని ,
 • తోబుట్టువులు : వీరి నాన్నకు ఇద్దరు భార్యలు .. మొత్తము సంతానము 8 గురు .
 • చదువు :యస్.యస్.యల్.సి.
ఫిల్మోగ్రఫీ : ఎడిటర్ గా :కొన్ని సినిమాలు .
 • గోపాలుడు భూపాలుడు ,
 • ఆకస రామన్న ,
 • భూలోకం లో యమలోకం ,
దర్శకుడి గా : కొన్ని సినిమాలు
 • లోగుట్టు పెరుమాళ్ళకెరుక ,
 • ముల్జిం (1988)
 • పార్ధుడు -1989 ,
 • రాజయోగం ,
 • రాజసింహ ,
 • కత్తికి కంకణం ,
 • అదృష్ట దేవత ,
 • రౌడీ రాణి ,
 • టక్కరి దొంగ చక్కని చుక్క ,
 • మోసగాళ్ళకు మోసగాడు ,
 • మంచి వాళ్లకు మంచి వాడు ,
 • హంతకులు దేవాంతకులు ,
 • కత్తుల రత్తయ్య ,
 • రోషగాడు ,
 • పులి దెబ్బ ,
 • యుగందర్ ,
నిర్మాత గా : కొన్ని సినిమాలు :
 • నేరస్తుడు ,
 • కౌ బాయ్ నె.1 ,
 • ఇన్స్పెక్టర్ రుద్ర ,
 • ధర్మా ,
 • నాగులమ్మ ,
 • శక్తి (కన్నడ),
 • యమకింకర ,
 • రోజావే కిల్లాడే (తమిళం).
 • కంటే కుర్నే కను (కన్నడ వర్సన్ ),
=================================== K.S.R. Das's ఫిల్మోగ్రఫీ--కేటగిరి వైజ్ Telugu:
 • లోగుట్టు పెరుమల్లకేరుక (1966)
 • రాజయోగం
 • గందరగోళం
 • రౌడీ రాని (1970)
 • శ్రీ వెంకటేశ్వరా వ్రాత మహత్యం (1980)
 • టక్కరి దొంగ-చక్కని చుక్క (౧౬.05.1969)
 • ప్రేమ జీవులు (05.03.1971)
 • బంగారు కుటుంబం (13.08.1971)
 • మోసగాళ్ళకు మోసగాడు ( 27.08.1971 )
 • జేమ్స్ బాండ్ ౭౭౭ (03.12.1971)
 • హంతకులు-దేవాంతకులు (02.06.1972)
 • కత్తుల రత్తయ్య (26.10.1972)
 • మంచివాల్లకి మంచివాడు (13.01.1973)
 • భలే దొంగలు (౨౯.10.1976 )
 • ఈనాటి బంధం ఏనాటిదో (08.06.1977 )
 • దొంగలకు దొంగ ( 27.09.1977)
 • అన్నదమ్ముల సవాల్ (02.03.1978)
 • ఏజెంట్ గోపి (౧౪.04.1978)
 • దొంగల వేట (౧౪.౦౭.1978)
 • ఇద్దరు అసాధ్యులే (26.01.1979)
 • దొంగలకు సవాల్ (18.05.1979)
 • ఎవడబ్బ సొమ్ము! ( 12.౦౭.1979)
 • కెప్టెన్ కృష్ణ (౧౭.12.1979)
 • యుగంధర్
 • దేవుడిచిన కొడుకు ( ౧౪.02.1980)
 • మామ-అల్లుళ్ళ సవాల్ (10.04.1980)
 • చేసిన బాసలు (1980)
 • రహస్య గుధచారి (27.03.1981)
 • గిర్జా కళ్యాణం (1981)
 • మాయదారి అల్లుడు (12.11.1981)
 • బంగారు కొడుకు (౧౯.02.1982)
 • తల్లి-కొడుకుల అనుబంధం (1982)
 • బిల్లా-రంగ (1982)
 • షంషేర్ శంకర్(21.10.1982)
 • పులి-బెబ్బులి (1983)
 • రోషగాడు (1983)
 • సిరిపురం మొనగాడు ( 01.06.1983)
 • నాయకులకు సవాల్ (6.6.1984)
 • దొంగలు అబొఇ దొంగలు ( 06.12.1984)
 • తూఫాన్ మెయిల్
 • ముద్దాయి (03.౦౭.1987)
 • దొరకని దొంగ (౦౭.04.1988)
 • పార్థుడు (01.04.1989)
 • ఇన్స్పెక్టర్ రుద్ర (12.01.1990) కన్నడ:
 • కళ్ళ కుల్ల (1975)
 • బంగారద గుడి (1976)
 • సహోదర సవాల్ (1977)
 • స్నేహితర సవాల్ (1981)
 • కార్మిక కల్లనాళ్ళ (1982)
 • చిన్నదంతా మగ (1983)
 • ఖైది (1984)
 • నాన్న ప్రతిగ్నే (1985)
 • కర్తవ్య (1985)
 • సత్యం శివం సుందరం (1987)
 • ఒంధగి భాలు (1989)
 • రుద్ర (1989)
 • రాజ కలియమ్మన్
 • తిరుగు బాణ
Hindi:
 • రత్నా డాకూ (1972) (కత్తుల రత్తయ్య)
 • రాని మేరా నాం (1972) (రౌడీ రాని)
 • బహదూర్ లడ్కియాన్ (1973)
 • రాని ఆర్ జాని (1973)
 • అప్నా ఫర్జ్ (1973)
 • బ్లాకు కోబ్రా (1981)
 • బిల్లా-రంగ (1984) (బిల్లా-రంగ)
 • టకత్వల (1984)
 • తూఫాన్ రాణి (1985) (తూఫాన్ మెయిల్)
 • ముల్జిం (1988)
 • గన్ ఫిఘ్తెర్ జోహ్న్నీ (మోసగాళ్ళకు మోసగాడు)
 • కెప్టెన్ కృష్ణ (కెప్టెన్ కృష్ణ)
Tamil:
 • చెన్నై సిద్ (టక్కరి దొంగ-చక్కని చుక్క)
 • జేమ్స్ బాండ్ ౭౭౭
 • నల్లపంనుక్కు నల్లవాన్ (మంచివాల్లకి మంచివాడు)
 • మోసగారన్ కు మోసగారన్ (మోసగాళ్ళకు మోసగాడు)
 • కట్టి కుట్టు కందన్ (కత్తుల రత్తయ్య)
 • మిలన్ (ఇద్దరు అసాదుయ్లె)
 • సహోదరాల్ సవాల్
 • ఒథెర్ లాంగ్వేజెస్:
 • ది త్రేఅసురేర్ హుంట్ (మోసగాళ్ళకు మోసగాడు) - ఇంగ్లీష్
 • కల్లనుం కుల్లనుం (1976) - మలయాళం
Unreleased:
 • త్రీ ఫిలిమ్స్

No comments:

Post a Comment

Your comment is necessary for improvement of this blog