Tuesday, September 23, 2008

హరిత (యంచోర్), Haritha (Yanchor)

పరిచయం : హరిత టి.వి 9 యాంకర్ /న్యూస్ రీడర్ . మంచి వాయిస్ . ప్రొఫైల్ :
  • ఈమె మాస్టర్స్ ఇన్ తెలుగు ,
  • లోకల్ కేబుల్ టి.వి లో యాంకర్ గా తన కేరీ మదలైనది ,
  • మోడల్ అవ్వాలని ఆశ ఉండేది ,

No comments:

Post a Comment

Your comment is necessary for improvement of this blog